slajd1

Protetyka licówki implanty stomatologiczne OLMEDICAL Częstochowa

Protetyka SWYM ZAKRESEM obejmuje odbudowę zniszczonych, utraconych zębów lub korektę estetyczną za pomocą:

  • wkładów (inlay), nakładów (onlay),
  • licówek,
  • koron protetycznych (na zębach własnych, wkładach koronowo-korzeniowych lub implantach),
  • mostów,
  • protez (szkieletowych lub osiadających).

Wkłady/Nakłady – są to porcelanowe wypełnienia, odbudowujące zniszczony fragment korony zęba. Stosuje się je zamiast tradycyjnych wypełnień (plomb), w celu dokładniejszej, bardziej szczelnej odbudowy.

Licówki – to porcelanowe lub kompozytowe „nakładki” na przednią (licową) powierzchnię zęba. Stosuje się je głównie w celu przykrycia nieestetycznych przebarwień na zębach, których nie da się usunąć w żaden inny sposób.

Korony protetyczne – są to porcelanowe „nakładki” na cały ząb (licówki odbudowują tylko przednią powierzchnie). Stosuje się je na zęby, których korona jest zniszczona, osłabiona (np. leczeniem kanałowym) lub narażona na działanie dużych sił okluzyjnych (np. u osób zgrzytających zębami). Korony protetyczne zakłada się nie tylko na ząb własny. W przypadku odbudowy brakującego zęba za pomocą implantu korona protetyczna jest zakładana na implant.

Mosty konwencjonalne – to konstrukcje protetyczne, które odbudowują brak zęba. Do tego celu konieczne jest wykonanie minimum dwóch koron protetycznych na zębach ograniczający lukę (w przypadku braku czwórki górnej, należy wykonac korony protetyczne na trójce i na piątce górnej).

Konstrukcja protetyczna składa się z dwóch koron połączonych ze soba za pomocą
sztucznego zęba porcelanowego. (korona na trójce – sztuczny ząb (czwórka) – korona
na piątce).

Mosty adhezyjne – to konstrukcja protetyczna odbudowująca brak zęba, która nie wymaga szlifowania zębów sąsiadujących z luką. Sztuczny ząb jest zawieszony na wypełnieniach (pombach) w zębach sąsiadujących.
Zaletą tego rodzaju mostu jest oszczędna preparacja zębów sąsiednich (brak rozległego szlifowania) cena oraz możliwość wykonania na jednej wizycie.Wadą natomiast jest mniejsza wytrzymałość mechaniczna.

Protezy szkieletowe/osiadające – konstrukcje protetyczne odbudowujące rozległe braki zębowe u osób, u których inne rozwiązania nie są możliwe – albo przez warunki istniejące w jamie ustnej, albo przez względy finansowe.

Lekarze: TOMASZ OLEK

Nowości