genesiCentrum medyczne OLMEDICAL stanowi partnerski punkt pobrań materiału do badań genetycznych wykonywanych przez Centra Genetyki Medycznej GENESIS. CGM GENESIS wykonuje badania metodami cytogenetycznymi I molekularnymi, w tym metodą MIKROMACIERZY. We współpracy z ośrodkami zagranicznymi oferują oni badania wykonywane metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

CGM GENESIS SPECJALIZUJE SIĘ W DIAGNOSTYCE I PORADNICTWIE GENETYCZNYM W OBSZARACH:

  • RZADKICH CHORÓB GENETYCZNYCH
  • WAD WRODZONYCH
  • NIEPŁODNOŚCI, PORONIEŃ SAMOISTNYCH
  • BADAŃ GENETYCZNYCH MATERIAŁU Z PORONIENIA SAMOISTNEGO
  • NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ, AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU DZIECKA
  • GENETYCZNIE UWARUNKOWANYCH CHORÓB NARZĄDU WZROKU
  • NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH
  • SCCHORZEŃ NEUROLOGICZNYCH
  • INNYCH M.IN. CELIAKII, ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

CGM GENESIS

Nowości