analiza nasienia

Komputerowa analiza badanie nasienia – OLMEDICAL Częstochowa

Badanie nasienia /seminogram/ jest podstawowym badaniem sprawdzającym płodność mężczyzny. Podczas analizy oceniana jest koncentracja, ruchliwość , żywotność i morfologia plemników, badany jest również płyn nasienny.

Przed wykonaniem seminogramu  zaleca się zachowanie 3-5 dniowej wstrzemięźliwości płciowej.

Nasienie uzyskuje się drogą masturbacji.

Gwarantujemy specjalny pokój zapewniający pełną intymność.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dostarczenia ejakulatu nasienia z domu. W takim przypadku nasienie powinno być przechowywane w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała i jak najszybciej dostarczone do badania/ maksymalnie 30 minut/.

Badanie nasienia wykonać można u nas przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Niezbędna jest uprzednia rejestracja telefoniczna pod numerami tel: 34-3611-692; 34-3666-525; 601-090-228,

Tylko u nas komputerowa analiza nasienia /SCA/ w standardzie.


Dysponujemy  we współpracy z Macierzyństwem Kraków najnowocześniejszym Systemem SCA/ Sperm Clas Analyzer SCA/ hiszpańskiej firmy Microptic S.L.

Zapewniamy szybką, dokładną i obiektywną analizę najważniejszych parametrów nasienia. Jest to nieosiągalne przy zastosowaniu tradycyjnych, subiektywnych metod. 

System SCA składa się z kilku modułów i oprogramowania służącego do obliczania  ruchliwości i koncentracji plemników oraz oprogramowania do oceny morfologii plemników według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/

Moduł oceny żywotności z zastosowaniem metody fluorescencji pozwala na automatyczną ocenę ilości żywych i martwych plemników. Metoda fluorescencji jest bardziej dokładna i wiarygodna od stosowanego powszechnie testu eozynowego.

Dodatkowy moduł systemu SCA, wraz z podstawowym badaniem próbki nasienia umożliwia wykonanie oceny stopnia fragmentacji DNA plemników.

Stosowany przez nas System SCA bada:

1. Koncentrację, ruchliwość i morfologię plemników

System SCA przetwarza obraz mikroskopowy, rejestrowany kamerą video, analizuje go szybko i dokładnie,generując obiektywny spermiogram. System analizuje ponad 500 plemników w ciągu jednej sekundy! Ruchliwość i koncentracja obliczane są w oparciu o kilkanaście obrazów.

System SCA to:

  • szybka i precyzyjna ocena budowy  plemnika,
  • automatyczna klasyfikacja wad budowy,
  • możliwość generowania graficznych,kolorowych raportów, indywidualnie dla każdego pacjenta.

2. Żywotność plemników

  • wizualizacja plemników żywych i martwych na podstawie przepuszczalności błony komórkowej plemników dla określonych fluorochromów: zielone-żywe plemniki, czerwone-martwe.

3. Fragmentację chromatyny plemników.

Jak wykazują światowe badania, około 20% mężczyzn z prawidłowym stenogramem, posiada uszkodzone DNA plemników. Oznacza to, że mimo prawidłowych parametrów, co piąty mężczyzna noże mieć problemy, aby zostać ojcem.

Nowości