andrologiczna

W Poradni Andrologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem niepłodności męskiej, wykonujemy laboratoryjną i komputerową analizę nasienia /SCA/, biopsję jąder wraz z oceną histopatologiczną /mikroskopowe badanie komórek jądra/.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń hormonalnych układu podwzgórze-przysadka mózgowa- jądra oraz badanie ultrasonograficzne męskich narządów płciowych.

Nowości