DSC_8505cc2_1585x1050Lekarze wykonujący badania prenatalne posiadają Certyfikat Fetal Medicine Foundation w Londynie i Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Badania prenatalne genetyczne aminopunkcja diagnostyka prenatalna – OLMEDICAL Częstochowa

Badania są wykonywane aparatem  ultrasonograficznym Samsung Hera W9 w technologii obrazowania Crystal Live™ w trybie 2D/3D/4D z funkcją MV-Flow™ oraz LumiFlow™ umożliwiające wizualizację mikronaczyń oraz trójwymiarowy przepływ krwi.

Celem badań prenatalnych jest wykrywanie i rozpoznawanie wad wrodzonych: mózgowia,czaszki, rozszczepu wargi i podniebienia, serca, kości, przewodu pokarmowego,układu moczowego oraz ocena indywidualnego ryzyka wystąpienia wad chromosomalnych/ np. zespołu Downa, 13 i 18 pary chromosomów/. Badania prenatalne umożliwiają ocenę kosmówkowości ciąży wieloowodniowej a także ocenę ryzyka wystąpienia niektórych powikłań charakterystycznych dla II i III trymestru ciąży.
Zgodnie z rekomendacjami PTG zaleca się wykonywanie w czasie ciąży 3 badań prenatalnych.
I-między 11,0 a 13,6 tygodnia ciąży
II- między 18 a 24 tygodniem ciąży
III- między 30 a 32 tygodniem ciąży.
Badania pierwszego i drugiego trymestru ciąży dla pacjentek ciężarnych posiadających skierowanie
zgodne z wytycznymi NFZ są wykonywane bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ.
Wykonujemy badania prenatalne:

nieinwazyjne/ ultrasonograficzne i biochemiczne
inwazyjne/biopsja kosmówki i amniopunkcja celem pobrania płynu owodniowego do badań genetycznych.

lek. med. Małgorzata Milejska – Lewandowska

lek. med. Agnieszka Nowak

dr n. med. Aleksandra Baranowska-Mosingiewicz

dr n. med. Sławomir Olek

Nowości