Zakres udzielanych świadczeń:

 • wparcie psychologiczne osób dotkniętych chorobą nowotworową – od momentu postawienia diagnozy przez wszystkie etapy leczenia,
 • pomoc w radzeniu sobie z emocjami związanymi z chorobą (lęk, niepokój, przygnębienie, poczucie bezradności, złość),
 • wsparcie w przystosowaniu się do ograniczeń związanych z chorobą,
 • pomoc w radzeniu sobie ze stresem i codziennymi trudnościami,
 • kształtowanie zdrowego myślenia i przekonań, które wpływają na proces leczenia i powrotu do zdrowia,
 • wparcie psychologiczne dla rodzin osób leczących się onkologicznie,
 • przedstawienie i nauka technik relaksacyjnych,
 • pomoc psychologiczna dla kobiet:
  • w ciąży – psychologiczne przygotowanie do porodu – psychoedukacja, praca z emocjami, obniżanie poziomu lęku i stresu,
  • po poronieniach,
  • w sytuacji śmierci dziecka/urodzenia dziecka chorego/niepełnosprawnego.
Nowości