Tomasz OlekLekarz dentysta Tomasz Olek.
Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „ Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia” w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Już w czasie studiów brał czynny udział w pracy Studenckich Kół Naukowych i pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia.

W 2012 roku rozpoczął Stacjonarne Studia Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tomasz Olek jest autorem i współautorem:

 • 25 publikacji naukowych,
 • 9 doniesień na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych,
 • rozdziału w książce „Stomatologia: Wskazówki specjalisty, Opis przypadku, Ekspert radzi”,
 • programu Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Dentystów przeprowadzonego na łamach Medical Tribune.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

W roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 został laureatem:

 • Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów,
 • Stypendium Doktoranckiego.

W swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie oraz metody leczenia. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach oraz sympozjach naukowych w Polsce i za granicą

Główny krąg jego zainteresowań to endodoncja, endoprotetyka oraz protetyka.

Pasjonat podróży i aktywnych form wypoczynku, miłośnik żużla i motoryzacji.


Dorobek Naukowy lek.dent. Tomasz Olek

Publikacje naukowe

 • 2015 „Znaczenie prawidłowego dostępu do komory zęba i lokalizacja ujść kanałów korzeniowych” – Medical Tribune Stomatologia,
 • 2015 „Piaskowanie zębów- postępowanie kliniczne” – Asystentka i Higienistka Stomatologiczna 2/2015,
 • 2015 „Powikłania przy znieczuleniu miejscowym”- Twój Przegląd Stomatologiczny 1-2/ 2015,
 • 2015 „Powikłania w trakcie i po leczeniu endodontycznym” – Endodoncja w Praktyce 1/2015,
 • 2015 „Instrumentarium endodontyczne”- Asystentka i Higienistka Stomatologiczna 1/2015,
 • 2014 „Podejmowanie decyzji, planowanie i postępowanie w przypadku niepowodzenia leczenia endodontycznego”- Temat numeru- Twój Przegląd Stomatologiczny 10/2014,
 • 2014 „Asysta przy zabiegach endodontycznych” – Asysta Dentystyczna 4/2014,
 • 2014 „Resekcja wierzchołka korzenia”- Medical Tribune Stomatologia 9/2014,
 • 2014 „Prawidłowa odbudowa zęba decyduje o powodzeniu terapii:- Medical Tribune Stomatologia 8/2014
 • 2014 „Wkłady koronowo-korzeniowe- indywidualne metalowe i szklane”- Twój Przegląd Stomatologiczny 4/2014,
 • 2014 „Ułatwiona obturacja systemu korzeniowego- urządzenie GuttaCore. Opisy przypadków”- Endodoncja w Praktyce 2/2014,
 • 2014 „Zastosowanie i użycie endometru”– Endodoncja w Praktyce 1/2014,
 • 2013 „Przydatność koferdamu w leczeniu endodontycznym”– Endodoncja w Praktyce 4/2013,
 • 2013 „Innowacyjne materiały złożone i techniki ich aplikacji”- Twój Przegląd Stomatologiczny 11/2013,
 • 2013 „Dekontaminacja chemiczna systemów kanałów korzeniowych”- Medical Tribune Stomatologia 14-15/2013,
 • 2013 „Metody odbudowy i wzmocnienia struktur zębów leczonych endodontycznie” – Endodoncja w Praktyce 3/2013,2013 „Zasady działania oraz użycia nowoczesnych narzędzi ręcznych i maszynowych w leczeniu endodontycznym”- Twój Przegląd Stomatologiczny 5/2013,
 • 2013 „Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy do leczenia endodontycznego” – Endodoncja w Praktyce 2/2013,
 • 2013 „Nowoczesne metody wypełniania kanałów – gutaperka na ciepło, kondensacja boczna, najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania kanałów”- Twój Przegląd Stomatologiczny 9/2013,
 • 2013 „Bruksizm- jak to ugryźć” – Medical Tribune Stomatologia; 5/2013,
 • 2013 „Rozpoznawalność terminu bruksizm wśród mieszkańców województwa śląskiego”- Twój Przegląd Stomatologiczny; 4/2013,
 • 2012 „Zakres wierzchołkowy wypełnienia kanału korzeniowego jako kryterium powodzenia leczenia endodontycznego” – Medical Tribune Stomatologia 19/2012,
 • 2012 „Wskazania i ograniczenia wykorzystania lokalizatora wierzchołkowego w praktyce endodontycznej” -Twój Przegląd Stomatologiczny 9/2012,
 • 2012 „Hy-Flex CM; niklowo-tytanowe narzędzia rotacyjne nowej generacji” Endodoncja w praktyce 2/2012,
 • 2011 „Doświadczenia własne w chirurgii endodontycznej” Magazyn Stomatologiczny; 9/2010.

Wystąpienia na konferencjach naukowych

 • 2014.X Referat zjazdowy „Doświadczenia własne z praktycznego wykorzystania systemu Guttacore.” XIV Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń”,
 • 2014.X Referat zjazdowy „Gips – pomocniczy materiał stomatologiczny umożliwiający odwzorowanie i analizę długości, kształtu i kierunku fałdów podniebiennych” ;XIV Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń”,
 • 2014.X Referat zjazdowy „Rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe w leczeniu endodontycznym”; XIV Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń”,
 • 2014. IV Referat zjazdowy „XII Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 2014” „Analiza morfometryczna kanałów policzkowych bliższych w zębie trzonowym szczęki z wykorzystaniem mikrotomografi komputerowej”,
 • 2013. IV Referat zjazdowy „VII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Nałęczów 2013”; „Ocena profilu krzywizny kanałów korzeniowych opracowanych za pomocą rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych w symulowanych warunkach ex-vivo środowiska jamy ustnej”,
 • 2012.XI Referat zjazdowy : Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym PTDNŻ “Depresja i zaburzenia psychosomatyczne u pacjentów leczonych stomatologicznie”. Ustroń,
 • 2012.X Referat zjazdowy „XII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń 2012”; „Charakterystyka chemiczna i użytkowa niklowo-tytanowych rotacyjnych rotacyjnych narzędzi endodontycznych nowej generacji HyFlex CM z kontrolowaną pamięcią kształtu- doniesienia wstępne”,
 • 2012.V Referat zjazdowy „XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:,Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały , Ustroń 2012”; „ Ocena porównawcza mikrostruktury stopów i składu chemicznego wybranych systemów niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych”,
 • 2011.X Referat zjazdowy „VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Wisła 2011”; „ Świadomość bruksizmu wśród społeczeństwa aglomeracji śląskiej.

Inne

 • 2012/2013 Współautor programu Szkolenia Podyplomowego dla Lekarzy Dentystów w Medical Tribune

Towarzystwa Naukowe

 • 2014- Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
dr n. med. Tomasz Olek
Nowości