Specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej – lekarz dent. Marcin Ładniak. Jest autorem i współautorem wielu specjalistycznych publikacji naukowych w czasopismach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i kongresach w kraju oraz za granicą.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się w szczególności:

  • chirurgicznym usuwaniem zębów, w tym zębów zatrzymanych,
  • implantologią,
  • przeszczepami kości,
  • wyłuszczaniem torbieli zębopochodnych,
  • mikrochirurgią endodontyczą,
  • zabiegami w obrębie zatok szczękowych
lek. dent. Marcin Ładniak
Nowości