W wyniku realizacji projektu z wykorzystaniem funduszy unijnych udoskonalono ofertę firmy w zakresie kompleksowej   wprowadzono nowe usługi:
-nieinwazyjne badania prenatalne z obrazowaniem trójwymiarowym płodu w czasie rzeczywistym
-diagnostykę ultrasonograficzną wczesnego wykrywania schorzeń nowotworowych
-diagnostykę ultrasonograficzną drożności jajowodów /HSSG/
– diagnostykę ultrasonograficzną niepłodności.

wsparcie unijne

Zakup innowacyjnej aparatury medycznej szansą na rozwój potencjału Centrum Medycznego OLMEDICAL Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki ultradźwiękowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne OLMEDICAL Sp. z o. o.

 Wartość projektu –  359 640, 00 PLN
Wartość dofinansowania –  199 800, 00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 wsparcie-unijne-male

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej szansą na rozwój możliwości diagnostycznych i zabiegowych Gabinetu Ginekologicznego Dr n. med. Sławomir Olek

 

Gabinet Ginekologiczny Dr n. med. Sławomir Olek

Wartość projektu –  229 275, 00 PLN
Wartość dofinansowania –  127 200, 00PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Nowości