lek. med. Tomasz Strzelczyk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Starszy asystent Oddziału Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Specjalizację I stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskał w 1996 a specjalizacje II w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskał w 2001. Odbył indywidualne szkolenie w zakresie amniopunkcji genetycznej w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Posiada certyfikat umiejętności sekcji ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest członkiem PTG. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji w zakresie Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii

Nowości