Studiował medycynę zarówno w Polsce jak i zagranicą. W Krakowie uczył się w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w Belgii skończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Antwerpii. W 2009 roku z bardzo dobrymi wynikami kończy staż na Oddziale Endoskopii Ginekologicznej University of Bari we Włoszech. W tym czasie jego medycznym mentorem jest Profesor Bettocchi. Podczas pracy z Bettocchim koncentruje się na doskonaleniu wiedzy w zakresie histeroskopii ambulatoryjnej i operacyjnej.

Już w 2005 roku zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ginekologicznego. Wiążąc swoje życie zawodowe z Centrum Medyczne Macierzyństwo, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego rozwoju.

Czerpie z doświadczeń lekarzy i naukowców z całego świata. Z tego powodu decyduje się na wejście w skład American Society for Reproductive Medicine oraz European Society of Human Reproductive.

Nowości