Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Asystent w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UJ CM. Prowadzi zajęcia dla studentów polskich i zagranicznych w języku angielskim. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach o tematyce dotyczącej ginekologii i położnictwa, endokrynologii, ginekologii małoinwazyjnej i estetycznej oraz ultrasonografii. Posiada m. in. certyfiikaty FMF umożliwiający badania prenatalne w ciąży. Odbył szkolenia i staże zagraniczne,a także liczne kursy histeroskopii ambulatoryjnej – w Polsce i we Włoszech oraz staże kliniczne w USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Androgen Excess & PCOS Society oraz The Endocrine Society.

dr Andrzej Zmaczyński jest członkiem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Nowości