lek. med. Jakub Wyroba

Studiował medycynę zarówno w Polsce jak i zagranicą. W Krakowie uczył się w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w Belgii skończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Antwerpii. W 2009 roku z bardzo dobrymi wynikami kończy staż na Oddziale Endoskopii Ginekologicznej

lek. med. Andrzej Zmaczyński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Asystent w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UJ CM. Prowadzi zajęcia dla studentów polskich i zagranicznych w języku angielskim. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach o tematyce dotyczącej ginekologii

dr n . med. Grzegorz Dawiec

dr n . med. Grzegorz Dawiec – Specjalista chirurgii stomatologicznej, lekarz medycyny estetycznej. Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Rozprawa doktorska „Ocena przydatności wolnozmiennych pól magnetycznych w chirurgii stomatologicznej”, Studia

Nowości